Search:
Gmina Grabica


Witamy serdecznie na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Grabicy

    

Grabica

Nazwa Gminy

Grabica

Rodzaj

Gmina wiejska

Kod

97-306

Miejscowość

Grabica 66

Powiat

piotrkowski

Województwo

łódzkie

Rachunki bankowe

Nr konta: 81 8973 0003 0090 0090 0068 0006

Wpłaty z tytułu: zabezpieczenia należytego wykonania umów, wadiów, darowizn


Nr konta: 22 8973 0003 0090 0090 0068 0001

Wpłaty z tytułu: podatków, opłat skarbowych i innych pobieranych przez Urząd

Nr konta: 75 8973 0003 0090 0090 0068 0114
Wpłaty z tytułu: gospodarowania odpadami komunalnymi

Kontakt

tel. 044 616-11-25   lub    044-616-11-88

fax 044-616-11-88

WWW

http://www.gminagrabica.pl

e-mail

urzadgminy@grabica.pl

Godziny pracy Urzędu

Od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007 nr 10 poz.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.Krzysztof Kuliński

Wójt Gminy GrabicaDo przeglądania dokumentów w formacie .pdf używamy programu Adobe Reader. Link do pobrania programu Adobe Reader